Lightstone Engagement Management
Engagement door verbinding!

Kernwaarden


Creatief oplossen

Een belangrijke kernwaarde is het creatief oplossen van problemen en knelpunten. Het creatief benaderen van problemen komt voort de overtuiging dat er bijna altijd wel een oplossing te vinden is voor het probleem. Bij tegenslag zit Kohinoor niet bij de pakken neer en zet zich juist nog meer in om het juiste resultaat te bereiken.

Veranderen

Veranderen is vaak een grote omschakeling voor een professional, team of organisatie. Verandering gebeurt niet vanzelf. Verandering komt alleen tot stand met de juiste aandacht en begeleiding. Kohinoor geeft de aandacht die nodig is om een verandering tot stand te brengen en resultaat te behalen. Zij zorgt ervoor dat alle betrokkenen in het verandertraject zich eigenaar voelen van de verandering en hier actief aan willen bijdragen.

Samenwerken

Engagement management is verbinding aangaan en verbintenis organiseren tussen mensen, afdelingen en organisaties. Dit kan alleen door samen te werken. Kohinoor bereikt samen met u het gewenste resultaat.

 
E-mailen
Bellen
Map
LinkedIn