Lightstone Engagement Management

Engagement door verbinding!

Transactionele Analyse

Transactionele Analyse gaat uit van een patroon van denken, voelen en doen dat is ontstaan uit (vaak onbewuste) beslissingen die een persoon ooit in zijn of haar leven nam. Wanneer men zich bewust wordt van dat patroon, kunnen er nieuwe besluiten genomen worden. De autonomie, spontaniteit en authenticiteit van deze persoon kunnen daardoor groeien waardoor het makkelijker wordt om gezonde relaties met anderen aan te gaan. TA kenmerkt zich door een humanistische levensvisie en wordt vaak onder de positieve psychologie geschaard. TA is onder meer bekend van het basisprincipe Ik OK, Jij OK en van concepten als de Dramadriehoek, Ego-toestanden, Miskenning, Script en Symbiotische relaties.

De hierboven weergegeven scriptcirkel maakt zichtbaar hoe een gebeurtenis invloed op de manier van handelen heeft. Inzicht in het gevormde script zorgt voor bewustwording en maakt het makkelijker om het in de toekomst anders te doen dan hoe het geleerd is in de vroege jeugd. Meer over TA: Home - NVTA.


Vorige pagina                                   Home                                           Volgende pagina